گرفتگی ,خودتی

 

حالا کــــــــه رفــــــــته ای

 

 

دلم بـــــــــرای تو

 

 

بیشـــــــــتر از خودم میســــــــوزد

 

 

فکــــــــــر میکنی

 

 

کســـــــــی به اندازه مــــــــن

 

 

دوســـــــــتت خواهد داشــــــــــت . . . ؟!

 

 

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی

از هر چی دارم بهتر خودتی

خندیدم زیر لب مکرر گفتم

شاهزاده قصه های من خر خودتی

 

 

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی

 

و ماه گرفتگی اسم گذاشتند

 

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!

منبع اصلی مطلب : ✿✿כـפֿـترانـہ تریטּ ها ✿✿
برچسب ها : گرفتگی ,خودتی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : توجه .......